අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි.
පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන්,පුද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තියකරුණාකර පරීක්ෂා කරන්න

පෙළට

නොතීසිය

ආචාර්ය ඩෙන්ජිරෝගේ ත්‍රාසජනක සහ උද්වේගකර විද්‍යා සංදර්ශනය [කාර්ය සාධනය අවලංගු කිරීමේ නිවේදනය] (2/2 දින එකතු කරන ලදී)

  • පදනමේ සිට
  • සංස්කෘතික කලාව
  • බුන්කා කයිකාන්

[කාර්ය සාධනය අවලංගු කිරීමේ දැන්වීම]
"ආචාර්ය ඩෙන්ජිරෝගේ ත්‍රාසජනක සහ උද්වේගකර විද්‍යා සංදර්ශනය"
පෙබරවාරි 2 වැනි දින (ඉරිදා) ඉටාබාෂි සංස්කෘතික ශාලාවේ විශාල ශාලාවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ‛‛‛ආචාර්ය ඩෙන්ජිරෝගේ ත්‍රාසජනක සහ උද්වේගකර විද්‍යා සංදර්ශනයේ’’ ප්‍රසංගය අවලංගු කර ඇත.

ආපසු ගෙවීමේ විස්තර සඳහා කරුණාකර පහත බලන්න.

විස්තර සඳහා මෙතන ක්ලික් කරන්න